Citirea Bibliei într-un an

 IANUARIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Gen 1-2 Mt 1 16 Gen 38-40 Mt 12,22-50
2 Gen 3-5 Mt 2 17 Gen 41 Mt 13,1-32
3 Gen 6-8 Mt 3 18 Gen 42-43 Mt 13,33-58
4 Gen 9-11 Mt 4 19 Gen 44-45 Mt 14,1-21
5 Gen 12-14 Mt 5,1-26 20 Gen 46-48 Mt 14,22-36
6 Gen 15-17 Mt 5,27-48 21 Gen 49-50 Mt 15,1-20
7 Gen 18-19 Mt 6 22 Ex 1-3 Mt 15,21-39
8 Gen 20-22 Mt 7 23 Ex 4-6 Mt 16
9 Gen 23-24 Mt 8 24 Ex 7-8 Mt 17
10 Gen 25-26 Mt 9,1-17 25 Ex 9-10 Mt 18,1-20
11 Gen 27-28 Mt 9,18-38 26 Ex 11-12 Mt 18,21-35
12 Gen 29-30 Mt 10,1-23 27 Ex 13-15 Mt 19,1-15
13 Gen 31-32 Mt 10,24-42 28 Ex 16-18 Mt 19,16-30
14 Gen 33-35 Mt 11 29 Ex 19-21 Mt 20,1-16
15 Gen 36-37 Mt 12,1-21 30 Ex 22-24 Mt 20,17-34
31 Ex 25-26 Mt 21,1-22


FEBRUARIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Ex 27-28 Mt 21,23-46 16 Lev 22-23 Mc 1,1-22
2 Ex 29-30 Mt 22,1-22 17 Lev 24-25 Mc 1,23-45
3 Ex 31-33 Mt 22,23-46 18 Lev 26-27 Mc 2
4 Ex 34-36 Mt 23,1-22 19 Num 1-2 Mc 3,1-21
5 Ex 37-38 Mt 23,23-39 20 Num 3-4 Mc 3,22-35
6 Ex 39-40 Mt 24,1-22 21 Num 5-6 Mc 4,1-20
7 Lev 1-3 Mt 24,23-51 22 Num 7 Mc 4,21-41
8 Lev 4-6 Mt 25 1-30 23 Num 8-10 Mc 5,1-20
9 Lev 7-8 Mt 25,31-46 24 Num11-13 Mc 5,21-43
10 Lev 10-12 Mt 26,1-19 25 Num14-15 Mc 6,1-32
11 Lev 13 Mt 26,20-54 26 Num16-17 Mc 6,33-56
12 Lev 14 Mt 26,55-75 27 Num 18-20 Mc 7
13 Lev 15-17 Mt 27,1-31 28 Num 21-23 Mc 8,1-21
14 Lev 18-19 Mt 27,32-66
15 Lev 20-21 Mt 28,1-20


MARTIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Num 24-26 Mc 8,22-38 16 Deut 28 Mc 15,27- 47
2 Num 27-29 Mc 9,1-29 17 Deut 29-30 Mc 16
3 Num 30-31 Mc 9,30-50 18 Deut 31-32 Lc 1,1-23
4 Num 32-33 Mc 10,1-31 19 Deut 33-34 Lc 1,24- 56
5 Num 34-36 Mc 10,32-52 20 Ios 1-3 Lc 1,57-80
6 Deut 1-2 Mc 11,1-19 21 Ios 4-6 Lc 2,1-24
7 Deut 3-4 Mc 11,20-33 22 Ios 7-8 Lc 2,25-52
8 Deut 5-7 Mc 12,1-27 23 Ios 9-10 Lc 3
9 Deut 8-10 Mc 12,28-44 24 Ios 11-13 Lc 4,1-32
10 Deut 11-13 Mc 13,1-13 25 Ios 14-15 Lc 4,33-44
11 Deut 14-16 Mc 13,14-37 26 Ios 16-18 Lc 5,1-16
12 Deut 17-19 Mc 14,1-25 27 Ios 19-20 Lc 5,17-39
13 Deut 20-22 Mc 14,26 50 28 Ios 21-22 Lc 6,1-26
14 Deut 23-25 Mc 14,51-72 29 Ios 23-24 Lc 6,27-46
15 Deut 26-27 Mc 15,1-26 30 Jud 1-2 Lc 7,1-30
31 Jud 3-5 Lc 7,31-50


APRILIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Jud 6-7 Lc 8,1-21 16 1Sam 22-24 Lc 15,11-32
2 Jud 8-9 Lc 8,22-56 17 1Sam 25-26 Lc 16,1-18
3 Jud 10-11 Lc 9,1-36 18 1Sam 27-29 Lc 16,19-31
4 Jud 12-14 Lc 9,37-62 19 1Sam 30-31 Lc 17, 1-19
5 Jud 15-17 Lc 10,1-24 20 2Sam 1-3 Lc 17,20-37
6 Jud 18-19 Lc 10,25-42 21 2Sam 4-6 Lc 18,1-17
7 Jud 20-21 Lc 11,1-28 22 2Sam 7-9 Lc 18,18-43
8 1Sam 1-3 Lc 11,29-54 23 2Sam 10-12 Lc 19,1-28
9 1Sam 4-6 Lc 12,1-34 24 2Sam 13-14 Lc 19,29-48
10 1Sam 7-9 Lc 12,35-59 25 2Sam 15-16 Lc 20,1-26
11 1Sam 10-12 Lc 13,1-21 26 2Sam 17-18 Lc 20,27-47
12 1Sam 13-14 Lc 13,22-35 27 2Sam 19-20 Lc 21,1-19
13 1Sam 15-16 Lc 14,1-24 28 2Sam 21-22 Lc 21,20-38
14 1Sam 17-18 Lc 14,25-35 29 2Sam 23-24 Lc 22,1-30
15 1Sam 19-21 Lc 15,1-10 30 1Rg 1-2 Lc 22,31-53


MAI

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 1Rg 3-5 Lc 22,54-71 16 2Rg 18-19 In 6,1-21
2 1Rg 6-7 Lc 23,1-26 17 2Rg 20-22 In 6,22-44
3 1Rg8-9 Lc 23,28-38 18 2Rg 23-25 In 6,45-71
4 1Rg 10-11 Lc 23,39-56 19 Is 1-3 In 7,1-31
5 1Rg 12-13 Lc 24,1-35 20 Is 4-6 In 7,32-53
6 1Rg 14-15 Lc 24,36-53 21 Is 7-9 In 8,1-20
7 1Rg 16-18 In 1,1-28 22 Is 10-12 In 8,21-36
8 1Rg 19-20 In 1,29-51 23 Is 13-15 In 8,37-59
9 1Rg 21-22 In 2 24 Is 16-18 In 9,1-23
10 2Rg 1-3 In 3,1-21 25 Is 19-21 In 9,24-41
11 2Rg 4-5 In 3,22-36 26 Is 22-23 In 10,1-21
12 2Rg 6-8 In 4,1-30 27 Is 24-26 In 10,22-42
13 2Rg 9-11 In 4,31-54 28 Is 27-28 In 11,1-17
14 2Rg 12-14 In 5,1-24 29 Is 29-30 In 11,18-46
15 2Rg 15-17 In 5,25-47 30 Is 31-33 In 11,47-57
31 Is 34-36 In 12,1-19


IUNIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Is 37-38 In 12,20-50 16 Ier 7-8 Fap 2,1-13
2 Is 39-40 In 13,1-17 17 Ier 9-10 Fap 2,14-47
3 Is 41-42 In 13,18-38 18 Ier 11-13 Fap 3
4 Is 43-44 In 14 19 Ier 14-16 Fap 4,1-22
5 Is 45-47 In 15 20 Ier 17-19 Fap 4,23-37
6 Is 48-49 In 16,1-15 21 Ier 20-22 Fap 5,1-16
7 Is 50-52 In 16,16-33 22 Ier 23-34 Fap 5,17-42
8 Is 53-55 In 17 23 Ier 25-26 Fap 6
9 Is 56-58 In 18,1-23 24 Ier 27-28 Fap 7,1-19
10 Is 59-61 In 18,24-40 25 Ier 29-30 Fap 7,20-43
11 Is 62-64 In 19,1-22 26 Ier 31-32 Fap 7,44-60
12 Is 65-66 In 19,23-42 27 Ier 33-35 Fap 8,1-25
13 Ier 1-2 In 20 28 Ier 36-37 Fap 8,36-40
14 Ier 3-4 In 21 29 Ier 38-39 Fap 9,1-22
15 Ier 5-6 Fap 1 30 Ier 40-42 Fap 9,23-43

 IULIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Ier 43-45 Fap 10,1-23 16 Ez 29-31 Fap 19,21-41
2 Ier 46-48 Fap 10,24-48 17 Ez 32-33 Fap 20,1-16
3 Ier 49-50 Fap 11 18 Ez 34-35 Fap 20,17-38
4 Ier 51-52 Fap 12 19 Ez 36-37 Fap 21,1-14
5 Ez 1-3 Fap 13,1-23 20 Ez 38-39 Fap 21,15-40
6 Ez 4-6 Fap 13,24-52 21 Ez 40 Fap 22
7 Ez 7-9 Fap 14 22 Ez 41-42 Fap 23,1-11
8 Ez 10-12 Fap 15,1-21 23 Ez 43-44 Fap 23,12-35
9 Ez 13-15 Fap 15,22-41 24 Ez 45-46 Fap 24
10 Ez 16 Fap 16,1-15 25 Ez 47-48 Fap 25
11 Ez 17-19 Fap 16,16-40 26 Os 1-4 Fap 26
12 Ez 20-21 Fap 17,1-15 27 Os 5-8 Fap 27,1-25
13 Ez 22-23 Fap 17,16-34 28 Os 9-11 Fap 27,26-44
14 Ez 24-26 Fap 18 29 Os 12-14 Fap 28,1-15
15 Ez 27-28 Fap 19,1-20 30 Ioel 1-3 Fap 28,16-31
31 Am 1-3 Rm 1

 AUGUST

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Am 4-6 Rm 2 16 Zah 13-14 Rm 15,1-20
2 Am 7-9 Rm 3 17 Mal 1-3 Rm 15,21-33
3 Abd 1 Rm 4 18 Est 1 Rm 16
4 Iona 1-4 Rm 5 19 Est 2-3 1Cor 1
5 Mih 1-3 Rm 6 20 Est 4-5 1Cor 2
6 Mih 4-5 Rm 7 21 Est 6-7 1Cor 3
7 Mih 6-7 Rm 8,1-18 22 Est 8-9 1Cor 4
8 Nah 1-3 Rm 8,19-39 23 Est 10 1Cor 5
9 Abd 1-3 Rm 9 24 Idt 1-3 1Cor 6
10 Sof 1-3 Rm 10 25 Idt 4-6 1Cor 7,1-24
11 Ag 1-2 Rm 11,1-21 26 Idt 7-9 1Cor 7,25-40
12 Zah 1-3 Rm 11,22-36 27 Idt 10-12 1Cor 8
13 Zah 4-6 Rm 12 28 Idt 13-14 1Cor 9
14 Zah 7-9 Rm 13 29 Idt 15-16 1Cor 10,1-13
15 Zah 10-12 Rm 14 30 Tob 1-3 1Cor 10,14-33
31 Tob 4-6 1Cor 11,1-15

 SEPTEMBRIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Tb 7-10 1Cor 11,16-34 16 Înț 1-3 2Cor 8
2 Tb 11-14 1Cor 12 17 Înț 4-5 2Cor 9
3 1Mac 1-3 1Cor 13 18 Înț 6,1-8,1 2Cor 10
4 1Mac 4-5 1Cor 14,1-20 19 Înț 8,2 – 11,3 2Cor 11,1-15
5 1Mac 6-8 1Cor 14,21-40 20 Înț 11,4-12,27 2Cor 11,16-33
6 1Mac 9-10 1Cor 15,1-32 21 Înț 13-15 2Cor 12
7 1Mac 11-12 1Cor 15,33-58 22 Înț 16-19 2Cor 13
8 1Mac 13-14 1Cor 16 23 Sir 1-3 Gal 1
9 1Mac 15-16 2Cor 1 24 Sir 4-6 Gal 2
10 2Mac 1-2 2Cor 2 25 Sir 7-9 Gal 3
11 2Mac 3-4 2Cor 3 26 Sir 10-12 Gal 4
12 2Mac 5-6 2Cor 4 27 Sir 13-15 Gal 5
13 2Mac 7-9 2Cor 5 28 Sir 16-18 Gal 6
14 2Mac 10-12 2Cor 6 29 Sir 19-21 Ef 1
15 2Mac 13-15 2Cor 7 30 Sir 22-23 Ef 2

 OCTOMBRIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Sir 24-26 Ef 3 16 Pr 5-6 1Tes 4
2 Sir 27-29 Ef 4 17 Pr 7-9 1Tes 5
3 Sir 30-32 Ef 5 18 Pr 9-10 2Tes 1
4 Sir 33-35 Ef 6 19 Pr 11-12 2Tes 2
5 Sir 36-38 Fil 1 20 Pr 13-14 2Ts 3
6 Sir 39,1 – 42,14 Fil 2 21 Pr 15-16 1Tim 1
7 Sir 42,15-43,33 Fil 3 22 Pr 17-18 1Tim 2
8 Sir 44-46 Fil 4 23 Pr 19-20 1Tim 3
9 Sir 47-49 Col 1 24 Pr 21-22 1Tim 4
10 Sir 51-52 Col 2 25 Pr 23-24 1Tim 5
11 Bar 1-3 Col3 26 Pr 25-27 1Tim 6
12 Bar 4-5 Col 4 27 Pr 28-29 2Tim 1
13 Bar 6 1Ts 1 28 Pr 30-31 2Tim 2
14 Pr 1-2 1Ts 2 29 Iob 1-3 2Tim 3
15 Pr 3-4 1Ts 3 30 Iob 4-6 2Tim 4
31 Iob 7-9 Tit 1

 NOIEMBRIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Iob 10-12 Tit 2 16 Ct 6-8 Evr 11,20-40
2 Iob 13-15 Tit 3 17 Rut 1-4 Evr 12
3 Iob 16-18 Flm 18 Lam 1-2 Evr 13
4 Iob 19-20 Evr 1 19 Lam 3-5 Iac 1
5 Iob 21-22 Evr 2 20 Qoh 1-3 Iac 2
6 Iob 23-25 Evr 3 21 Qoh 4-6 Iac 3
7 Iob 26-28 Evr 4 22 Qoh 7-9 Iac 4
8 Iob 29-30 Evr 5 23 Qoh 10-12 Iac 5
9 Iob 31-32 Evr 6 24 Dan 1-2 1Pt 1
10 Iob 33-34 Evr 7 25 Dan 3-4 1Pt 2
11 Iob 35-37 Evr 8 26 Dan 5-6 1Pt 3
12 Iob 38-39 Evr 9 27 Dan 7-8 1Pt 4
13 Iob 40-42 Evr 10,1-23 28 Dan 9-10 1Pt 5
14 Ct 1-3 Evr 10,24-39 29 Dan 11-12 2Pt 1
15 Ct 4-5 Evr 11,1-19 30 Esd 1-2 2Pt 2

 DECEMBRIE

Ziua Dimineața Seara Ziua Dimineața Seara
1 Esd 3-5 2Pt 3 16 1Cr 20-22 Ap 7
2 Esd 6-8 1In 1 17 1Cr 23-25 Ap 8
3 Esd 9-10 1In 2 18 1Cr 26-27 Ap 9
4 Neh 1-3 1In 3 19 1Cr 28-29 Ap 10
5 Neh 4-6 1In 4 20 2Cr 1-3 Ap 11
6 Neh 7-8 1In 5 21 2Cr 4-6 Ap 12
7 Neh 9-11 2In 22 2Cr 7-9 Ap 13
8 Neh 12-13 3In 23 2Cr 10-12 Ap14
9 1Cr 1-2 Gd 24 2Cr 13-16 Ap 15
10 1Cr 3-5 Ap 1 25 2Cr 17-19 Ap 16
11 1Cr 6-7 Ap 2 26 2Cr 20-22 Ap 17
12 1Cr 8-10 Ap 3 27 2Cr 23-25 Ap 18
13 1Cr 11-13 Ap 4 28 2Cr 26-28 Ap 19
14 1Cr 14-16 Ap 5 29 2Cr 29-31 Ap 20
15 1Cr 17-19 Ap 6 30 2Cr 32-33 Ap 21
31 2Cr 34-36 Ap 22

N.B. Psalmii nu sunt cu prinși în această lectură continuă, ei fiind recitați, în mod normal, la Rugăciunea Orelor (Breviarul)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s